Brannsikring av Verneområdet på Lærdalsøyri ansvar og kostnadsfordeling

Saka skal opp i Formannskapet 01.10.2009, sak nr 159/09.

www.laerdal.kommune.no  – vel «Politikk» på høgremenyen, og «Formannskapet» – bla fram til siste dato eller trykk på «synkande», – då kjem rett dato fram.

Melding 1.oktober:

Var tilstades på Formannskapsmøtet, og kan gje følgande melding: 

Saka vart lagt fram og vedteken – i tillegg som ekstra seint innkoma sak i går kveld, sak nr 166/09 – denne vart også vedteken ,- så no rekk kommunestyret å handsame den i dag. 
(Ingen av partia har vel rukke å drøfta sak 166/09 på førehand) 

Melding 2.oktober:

Set stor pris på at Møteboka frå møtet allereie er offentleggjort!

Legg igjen en kommentar