Alle innlegg av Bente O.

Ryddeaksjon 22.april kl 18.00

22/04/2009
18:00til21:00

GLG har fått tildelt same område som i fjor, heile området frå £yraplassen/Grandanevegen til Esso og bruavegen frå Esso til Grandanevegen.

Møt opp i Kvammegården ved Eldhuset til ettermiddagskaffi og kaker klokka 18,
å tildelt hanskar og pose og ta ein rusletur og kom attende til Kvammegården for oppsamling.

Brannøving i Kvammegården

13/10/2008
18:00til19:45

Lærdal Brannvesen ynskjer å informere om brannøving mandag 13. Oktober kl 18oo. 

Brannøvinga vil hovudsak bli utført i Kvammegården.

Bebuarane og dei næringsdrivande i verneområdet er hjarteleg velkomne til å sjå kva brannvesenet vil øve på.

Leiinga i brannvesenet vil og svare på spørsmål om brannvern av Gamle Lærdalsøyri.

£vinga vil halde på til kl 1945.

Med venleg helsing
Lærdal Brannvesen
Varabrannsjef
Johnny Skjerping
Mobil 907 46 103

Brannøving i Kvammegården måndag 13.oktober 18.00-19.45

Lærdal Brannvesen ynskjer å informere om brannøving mandag 13. Oktober kl 18oo. 

Brannøvinga vil hovudsak bli utført i Kvammegården.

Bebuarane og dei næringsdrivande i verneområdet er hjarteleg velkomne til å sjå kva brannvesenet vil øve på.

Leiinga i brannvesenet vil og svare på spørsmål om brannvern av Gamle Lærdalsøyri.

£vinga vil halde på til kl 1945.

Med venleg helsing
Lærdal Brannvesen
Varabrannsjef
Johnny Skjerping
Mobil 907 46 103

Gamle Lærdalsøyri grendalag har teke på seg å orientere om brannøvinga.
Alle eigarar, bebuarar, næringsdrivande og leigetakarar får informasjon i posten. 

Det som i tillegg  er skrive i brevet, er at det vert servert kaffi under plasttaket på scena!

Etterskrift - litt for mørkt for gode bilete utan blits.
Men for oss som var til stades, var det godt å sjå det nye utstyret som viser korleis brannvesenet kan lage ein vannvegg mellom bygningane! 
Biletet til høgre viser vannveggen mellom Galleriet til Kristen Olav og Kulturbanken/Turistkontoret. 

Trafikksituasjonen pÃ¥ Gamle Lærdalsøyri – igjen…..

Brev til Formannskap/Styringsgruppa for prosjekt Gamle Lærdalsøyri 

TRAFIKKSITUASJONEN PÅ GAMLE LÆRDALS£YRI – IGJEN!

Vi minner om møtet Formannskapet/Styringsgruppa hadde med styret i GLG i april 2005, der bad de om å få dei omtala «strakstiltaka» i skriftleg form, sendt direkte til Formannskapet for raskare handsaming.

Trafikksituasjonen har de elles vore mint på både i skriftleg og i munnleg form ved gjentekne høve.

Les alt

Brev til Formannskapet

TRAFIKKSITUASJONEN PÅ GAMLE LÆRDALS£YRI

Vi minner om møtet Formannskapet/Styringsgruppa hadde med styret i GLG i april 2005, der bad de om å få dei omtala «strakstiltaka» i skriftleg form, sendt direkte til Formannskapet for raskare handsaming.

Etter den tid har andre kome med løysinga «Gatetun», som kun krev skilt i ytterkantane av området.

Det har stendig vorte vist til nytt planarbeid. Medan vi ventar på utarbeidinga av dette og utføring av tiltak i høve til planane, ynskjer vi å minne om at alle desse tiltaka er relativt rimelege, dei er reversible og enkle å få utført.

Les alt