Bilde frå brannøvinga for Verneområdet 12.april i Kvammegården

Kvammegården mot Kulturbanken

Brannvesenet rykkjer inn

Samling under scenetaket i Kvammegården

Varabrannsjefen orienterer

Vasstrykket aukar!

Vassvegg/vannvegg mellom Galleriet og Kulturbanken

Meir info om vannvegg
Brannsjefen orienterer

Røykdykkarane er ferdig påkledd og klare

Lydhøyrt publikim

Demonstrasjon av termokamera

Kaffikos for staute brannvern

- meir kaffipause!

Varabrannsjefen forklarar korleis ein tek ut splinten på vassposten

Vassposten - 50 meter slange klar til utrulling

Testing av vassposten

Klar for å rulle vasslangen på plass att!

Legg igjen en kommentar