Hus og mat på gamle Lærdalsøyri!

Ver velkomen – men husk å melde deg på! 

Oppmøte ved Turistkontoret, £yragata 13, torsdag 16.august kl. 17.00.

Vi har 160 bygningar i 2 verneområde på gamle Lærdalsøyri ,- bustadar, arbeidsplassar, feriehus og uthus, og samstundes turistattraksjon. Ei kveldstund med Else «Sprossa» Rønnevig, Ragnhild Sælthun Fjørtoft og Maija Raatevara.
17.00 Offisiell opning av MP3-guidinga på Lærdalsøyri med Ragnhild Sælthun Fjørtoft.
Rusletur i £yragata, der vi ser på nokre av dei særeigne og tidstypiske bygningane på £yri, leia av arkitekt Hallvard Trohaug. Turen skulle ende opp i den gamle telegrafbygningen – Gjesmegalleriet – , men vart endra til rettssalen i 2.høgda i Kulturbanken.
18.00  Lysbileteforedrag med Else Rønnevig – der ho deler sine erfaringar frå fleire prosjekt:
«Gamle hus, muligheter, vern og bruk»Â &»Den gamle bakaromnen og mat frå den»-

Matøkt med mat frå Maija i 
Gamlebakeriet.  
Arrangementet er gratis men vi må vite kor mange Maija skal lage mat til!  – Difor Påmelding:Stikk innom Turistkontoret og meld deg/dykk på innan 14.august!
Eller ring Turistkontoret 57641207
Eller nytt mailadressa gamle@laerdalsoyri.org


sjå også www.sprossa.no  

og på Porten

Legg igjen en kommentar