Fagrådet

Helge Furnes Samuelsen, arkitekt og leiar
Bergen, tlf 954 88 584
helge@gamle3hus.no
 

Jan Arve Lund, handverkar
Kaupanger tlf   991 05 072

Representantar frå GLG:
Arvid Aarethun 905 61 672
arvid.aarethun@lardalsnett.no

varamedlemmar GLG:
Gunn Hauge
gunnhauge@hotmail.com

Ingrid Vindedal 975 48 774
ingvin@gmail.com

Ove Ingvar Feidje 905 59 815
feidje@gmail.com


Forvaltingsplan for gamle Lærdalsøyri
1.3 Fagrådet for gamle Lærdalsøyri

 

Som eit ledd i ei ny forvaltning vert det oppretta eit Fagråd for Gamle Lærdalsøyri som skal erstatte Arbeidsutvalet for det gamle bygningsmiljøet på Lærdalsøyri.
Fagrådet skal vere eit uavhengig, rådgjevande organ som skal kome med faglege råd og innspel i samband med byggesaker i verneområdet.
I tillegg får fagrådet ei rekke oppgåver knytta til vernet av området.

 

Fagrådet skal ha fire medlemer som alle er oppnemde for fire år om gongen.
To medlemer skal representere huseigarane og brukarane av området, og to skal sikre bygningsantikvarisk kompetanse.
Fagrådet skal administrativt vere underlagt Lærdal kulturkontor, med unntak av i byggesakene der teknisk forvaltning er rett samarbeidsorgan.

Legg igjen en kommentar