Alle innlegg av GLG

Stenging av vatn frå Lærdalsøyri vassverk

Artikkel om arbeidet på Porten

Teknisk etat har vore rundt med denne meldinga no i morgontimane, laurdag:

Grunna vedlikehald og oppgradering av leidningsnettet til Lærdalsøyri vassverk vil vassforsyninga på deler av gamla Øyri, mellom Rådhuset og båthamna verta stengd måndag 31.05.2010 mellom klokka 09:00 -14:00.
Me seier oss leie for ulempene dette måtte føra med seg.

Med helsing

Lærdal kommune
-teknisk drift-

Årsmøte 14.mai klokka 18.00 i Bedehuset

Johnny Skjerping informerer om igangsetjing og drifta av brannvarslingsanlegget får vi set i gang sjølve årsmøtet.

Vanlege årsmøtesaker og val.

Kaffi/te og kaker

På årsmøtet bad Johnny Skjerping om at orienteringa han gav om brannvarslingsanlegget vart gjort tilgjengeleg for alle innanfor Verneområdet – dette kjem i posten til alle!

Ryddeaksjon måndag 26.april klokka 1800

Grendalaget har fått tildelt same området som tidlegare,  området mellom Øyraplassen og Esso,  og frå Øyragata og Grandanevegen + området langs riksvegen frå Esso og oppover like langt som Øyraplassen

Vi møtest på scena i Kvammegården til kaffi og kaker.

Få utdelt hanskar og søppelsekk og kombiner kveldsturen med rydding i verneområdet.

Då er søppelposane klare til å verte henta til Miljøstasjonen på tirsdag.

Velkomne!