Alle innlegg av Ove

Ryddeaksjon 22.april klokka 1800

Grendalaget har fått tildelt same området som tidlegare, - området mellom £yraplassen og Esso,  og frå £yragata og Grandanevegen.

Vi møtest på scena i Kvammegården til kaffi og kaker.

Få utdelt hanskar og søppelsekk og kombiner spaserturen med rydding i verneområdet.

Vi fraktar søppelposane til Miljøstasjonen på torsdag.

Velkomne!

Takk til alle som deltok og som hjalp til

jonsok2007-22.jpg
Gamle Lærdalsøyri Grendalag ynskjer med dette å takke alle som deltok og gjorde Jonsokfeiringa vår til ei fin oppleving, trass det noko ustadige veret i år og.

Me vil og få retta ein stor takk til alle støttespelarane som var med oss og gjorde det mogleg å arrangere bålfest ved Løyntnantsbrygga på Gamle Lærdalsøyri.