Basar for ungdomshuset Frilund

Fine gevinstar –
trekning av bøker og åresal!
Kaffi og gode kaker!

Meldinga på Porten.

Etterskrift:
Inntektene på basaren vart på vel 58.000.
Fullt hus, effektive rundar med åresal og flott basarstemning, gode kaker og kaffi!

På «Digitalt fortalt» finn vi denne historia om 17.maitalen til prosten  i 1933, nedskriven 50 år etter av Oskar Nesse.

Legg igjen en kommentar