Stenging av vatn frå Lærdalsøyri vassverk

Artikkel om arbeidet på Porten

Teknisk etat har vore rundt med denne meldinga no i morgontimane, laurdag:

Grunna vedlikehald og oppgradering av leidningsnettet til Lærdalsøyri vassverk vil vassforsyninga på deler av gamla Øyri, mellom Rådhuset og båthamna verta stengd måndag 31.05.2010 mellom klokka 09:00 -14:00.
Me seier oss leie for ulempene dette måtte føra med seg.

Med helsing

Lærdal kommune
-teknisk drift-

Legg igjen en kommentar