Trafikksituasjonen pÃ¥ Gamle Lærdalsøyri – igjen…..

Brev til Formannskap/Styringsgruppa for prosjekt Gamle Lærdalsøyri 

TRAFIKKSITUASJONEN PÅ GAMLE LÆRDALS£YRI – IGJEN!

Vi minner om møtet Formannskapet/Styringsgruppa hadde med styret i GLG i april 2005, der bad de om å få dei omtala «strakstiltaka» i skriftleg form, sendt direkte til Formannskapet for raskare handsaming.

Trafikksituasjonen har de elles vore mint på både i skriftleg og i munnleg form ved gjentekne høve.

 Medan vi ventar på utarbeidinga av større planarbeid og eventuell utføring av tiltak i høve til planane, ynskjer vi å minne om at alle desse tiltaka er relativt rimelege, dei er reversible og enkle å få utført.Den eine positive endringa i trafikksituasjonen er i såfall at Lærdal kommune har plassert skiltgåva frå Gamle Lærdalsøyri Grendalag.

Skal vi ut av dette trekke slutninga at vi bør tinge fleire skilt, veggrus og asfalt til reparasjonar, blomsterkassar osv.?

 

Med helsing

Gamle Lærdalsøyri Grendalag

Ove Ingvar Feidje

 

Legg igjen en kommentar