Utvidinga av Verneområdet

Reguleringsendring/utviding av verneområde på Lærdalsøyri – vedtak av plan

Kartet over utvidinga av Verneområdet og Buffersona

Føresegner til reguleringsplan
vedtekne i kommunestyret 02.10.2008

og reguleringsendringa for dei to forsamlingshusa:
Vedteken i Formannskapet 26.02.2013
Vedteken i Kommunestyret 07.03.2013


Alternativ 2 vart vedteke:
Utvidinga av Verneområdet på Lærdalsøyri omfattar bustadområde for frittliggjande einebustadar(tre tomtar), areal for forsamlingslokale(Ungdomshuset), kombinert føremål – forsamlingslokale/bustadområde, areal for Losjehustomta og Ungdomshustomta er inkludert i verneområde, samt parkanlegg.

Alternativ 1 fall:
… omfattar bustadområde for frittliggjande einebustadar(tre tomtar), areal for forsamlingslokale(Losjehuset og Ungdomshuset) inkludert i verneområdet, samt parkanlegg.

Omtale av kommunestyrevedtaket i Sogn avis 12.03.2013

Legg igjen en kommentar