Årsmøtet vart halde på Potters laurdag 16. februar 2008 klokka 16.00

Årsmøtet vart halde på Potters laurdag 16. februar 2008  klokka 16.00

Vi held fram med å kalle inn til årsmøte i ei helg for å gje våre utanbygdsbuande medlemmer høve til å delta. Sakliste og framlegg til budsjett vert sent til medlemane før årsmøtet.

Styret

Legg igjen en kommentar